side-area-logo
Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Inwestycja: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia trumiarni na pomieszczenie techniczne oraz magazynu chemikaliów i odczynników na maceratorium i roboty remontowe

Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Inwestycja: Prace remontowe i instalacyjne w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9 w Bydgoszczy

no images were found

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o.
Remont obiektów na terenie stacji wodociągowej SW-4 przy ul. Koronowskiej 96

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Inwestycja: Remont budynku ISE Bydgoszcz przy ul. Zygmunta Augusta 3

Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Inwestycja: Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

no images were found

Zamawiający: Powiat Bydgoski
Inwestycja: Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie wraz z przebudową części pomieszczeń i robotami towarzyszącymi.

Zamawiający: Gmina Koronowo
Inwestycja: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie

Zamawiający: Powiat Bydgoski
Inwestycja: Kompleksowa realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gminna w Trzcińcu.

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inwestycja: „Remont okresowy w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a (bud. B)” w części I – Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów i usprawnieniem wentylacji w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy ul. M. Konopnickiej 18a (bud. B).

Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Inwestycja: Modernizacja kanalizacji przy chłodni wentylatorowej nr 1 w PGE Energia Cieplna S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

no images were found

Zamawiający: Gmina Sicienko
Inwestycja: Remont konserwatorski budynku nr 60 w miejscowości Mochle 60 – Etap I”.

Zamawiający: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Inwestycja: Roboty remontowo-konserwacyjne pomieszczeń w budynku Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Zamawiający:  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynkach Zakładu Eksploatacji Fordon przy ul. Produkcyjnej w Bydgoszczy

Zamawiający:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Inwestycja: Modernizacja pomieszczeń Oddziałowego Archiwum Zakładowego GDDKiA w Bydgoszczy przy ul. Nowotoruńskiej 31 wraz z dostawą regałów archiwalnych

Zamawiający:  Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy
Inwestycja: Remont budynku w Toruniu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40C Centrum Wiernych Symulacji Medycznych WSG

no images were found

Zamawiający:  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
Inwestycja: Roboty remontowe w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej

no images were found

Zamawiający:  Najwyższa Izba Kontroli
Inwestycja: Wykonanie adaptacji strychu na potrzeby Delegatury NIK w Bydgoszczy

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inwestycja: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji sanitarnej oraz remoncie wybranych pomieszczeń sanitarnych

Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego
Inwestycja: Remont pomieszczenia socjalnego w siedzibie Oddziału – Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 A

Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Inwestycja: etap I w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiana Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4”

Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Inwestycja: Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 1055 w budynku Diagnostycznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 dr A. Jurasza

Zamawiający: Orange Polska S.A.
Inwestycja: Podział nieruchomości stanowiącej kompleks połączonych ze sobą funkcjonalnie budynków zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61

Zamawiający: BSM ul. Grunwaldzka 12; 85-236 Bydgoszcz
Inwestycja: Wykonanie robót budowlanych dla Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Inwestycja: Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i naprawczych w budynku Podstacji trakcyjnej przy ul. Kieleckiej 5 w Bydgoszczy

Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji

Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Inwestycja: Przebudowa wraz z rozbudową budynku biurowego ``T`` znajdującego się na terenie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia Bydgoszcz ul. Jagiellońska 42

no images were found

Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Inwestycja: Remont kapitalny zbiorników w ECII Bydgoszcz

Do pobrania załącznik z ilością i zakresem robót na tym zadaniu.

ZAŁĄCZNIK- Przedmiar v3

no images were found